Nyhedsarkiv

Tilbagemelding om træfældningsdagen i Lykkegaardens Grundejerforening

 

Tak for en fantastisk god dag i lørdags. Tak for den store deltagelse. På et tidspunkt kunne vi mønstre 27 deltagere, hvilket var flere end oprindeligt tilmeldt. Fra bestyrelsens side påskønner vi alles indsats. Det var ovenikøbet hyggeligt at få snakket sammen, mens vi stjal os til små pauser undervejs. 

Dagen startede i formandens garage på Kalvehaven 8. Her var der sørget for kaffe og rundstykker. Efter en kort præsentation af alle fremmødte blev vi inddelt i to hold, der disponerede over hver sin meget effektive flismaskine, der var lejet til dagen. Flemming Korgaard havde lavet en arbejdsplan, der fulgte op på firmaet Rasmus Holms arbejde i dagene op til lørdag. Vi skulle således ikke selv fælde træer. Det var gjort. Men vi skulle rydde op efter træfældningen ved at lave grene om til flis, som enten blev strøet ud på matriklen eller lagt i pæne bunker til senere afhentning.

Der blev virkelig gået til arbejdet. Alle bød ind med de kræfter og de talenter, som de havde. Det var imponerende at mærke den entusiasme og opbakning til det fælles projekt – at forbedre området for så mange som muligt. Det var dejligt, at også mange nye grundejere var med. Der blev skabt gode relationer. Det skaber grundlag for en god dialog og et endnu tættere samarbejde mellem grundejerne.

Ved 13-tiden samledes vi igen uden for formandens garage. I løbet af formiddagen var vi blevet rigeligt forsynet med vand, men til frokost var der lækre sandwiches og øl/vand med efterfølgende kaffe. Vejret var skønt. Og hen på eftermiddagen, da arbejdet var fuldendt samledes vi til kaffe og kager og hyggesnak, inden vi skiltes efter en god arbejdsdag.

Hvis I går ind på Facebook og søger efter Lykkegaardens Grundejerforening, vil I kunne se billeder fra lørdagens arbejde. Vi modtager gerne flere billeder, som kan lægges på foreningens Facebook opslag.

Det meste af træfældningsarbejdet er bekostet af Grundejerforeningen, men der er dog også udført ekstra arbejde, der falder uden for de rammer, som bestyrelsen havde lagt for foreningens medfinansiering. Det er alt sammen blevet aftalt mellem formanden og de grundejere, der har ønsket dette gjort. Men ikke alle steder er arbejdet i skrivende stund blevet helt afsluttet. Det kommer.

Der ligger også nogle steder brænde. Det tilhører grundejeren. Men formanden har overblik over, at der enkelte steder er brænde, som grundejeren ikke selv vil bruge. Flemming Korgaard har overblik over, hvor meget det drejer sig om. Der kan derfor gå et par uger, inden vi får fjernet det brænde, der også blev et resultat af lørdagens arbejde.

Endnu en gang tak til Lykkegaardens grundejere. Vi håber, at vi gennem årets indsats – ikke mindst udmøntet i lørdagens fælles arbejdsindsats - har skabt et styrket grundlag for en god dialog mellem grundejerne om at skabe et stærkere fællesskab.

 

På bestyrelsens vegne

Søren Brøndum (sekretær)