Formands beretning 2013

Formandens beretning ved generalforsamlingen lørdag den 15. juni 2013
Ved første møde konstituerede vi os som følger:
Formand: Finn Arne Sørensen
Kasserer: Vibeke Dabelsteen.
Sekretær: Per Krog Petersen
Suppleant: Kirsten Korshøj

Vi har som sædvanlig haft bestyrelsmøder 3 i alt og en del mail korrespondance.

Vores suppleant har deltaget i møderne, og det har vi haft stor glæde af.
Som sædvanlig har møderne foregået i fred og fordralighed og uden omkostninger for foreningen ingen whiskysjusser og Havanna cigarer på foreningens regning.

Foreningen betaler forsat for Ebeltoft Folketidende til de bestyrelses medlemmer der bor uden for området, og det gør de for resten alle. Derudover betales en bestyrelses forsikring.

Hjemmeside:

Vi forsøger efter bedste evne at komme med oplysninger via, vores hjemmeside, den nyhedsbrev i får en gang immelem er en lukket nyhedsbrev d.v.s. at kun medlemmer er tilsluttet.

Vi har i den forgangne periodeudsendt en info til jer medlemmer, med følgende:

• Klage over vurderingen.

• Hede Danmark træer, kommer jeg ind på under træer.

• Kontingent opkrævning, her er der stadig nogle der skal rykkes intil flere gange, det kan i altså ikke være bekendt.

• Træfældning, kommer jeg også ind på under punktet træer.

• Vejene, Kommer jeg ind på under punktet veje.

• Husk løbende kontrol af jeres vandmåler enkelte har fået en meget stor vandforbrug, senest os bekendt Kølbækken 10.

Vurderingen

Klage over vurderingen, her har vi fået mange tilkendegivelser over at vurderingen på rigtig mange grunde er sat tilbage til det gamle nivue, så kære vener det kan god betale sig at klage.

Mail:

Det som vi fik indføjet i vores vedtægter med at vi kunne indkalde pr.mail. har været en kæmpe lettelse.

Vandretur i Ebeltoft

Foreningen havde arrangeret en guidet rundvisning i Ebeltoft, en fantastisk tur, men der var kun 10 deltager, men det afholder os dog ikke fra at gentage noget liggende.

Rådyrs hærgen:

Jeg har fået en henvendelse om problemer med rådyrs, hærgen og tæger, hvordan vi løser dette ved jeg ikke, idet vi ikke må sætte andet hegn op en natur hegn.

Mail fra medlemmer:
Jeg får mange gode og positive snak og mail fra medlemmer, men jeg får også mail hvor jeg får det indtryk at det er formandens opgave at være busseman, hvis dette er en generel opfattelse blandt medlemmerne, skal i ud og finde en ny formand.

10: Veje.

Igen har jeg opsat gule markerings pæle i vinter, grundet til at vi gør det så kan vores sneplov køre området igennem meget hurtigt, og dermed gøre snerydningen meget billigt, for god ordens skyld er det kun formanden der kan beordre snerydning, gør andre det får de bare regningen.
Glat føre bekæmpelse har vi fået foretaget enkelte gange, bl.a havde de fået problemer på Kallehaven, de kunne ikke komme op.

Og så har vi det tilbageværende problem, er det da nødvendigt at køre som død og hel… så snart vejene er lavet, når der kommer lidt regn er vejene ødelagt med det samme, når i kører så stærk..

Eksemplet fra et byggeri.

Det med vandrender siger jeg hvert år. At jeg ikke bliver hverken sur eller fornærmet hvis vi i fælleskab holder disse render rengjorde, men jeg syntes stadig ikke det siver ind, jeg foreslog ved sidste generalforsamling at der kunne udleveres en skovl, det er der en medlem der har gjort brug af, som det er nu sender jeg min kone rund med en skovl hver gang vi er herude, men en stor tak til jer der hjælper hende.

Hvis ikke der er lagt store sten ud ved vores vejskilte kommer de meget snart, disse sten har en fantastisk indvirkning på trafikken, og vore vejskilte bliver ikke ødelagt, her tænker jeg på lastbiler.

Vi har også i denne periode haft en helvedesmaskinen til at rydde vore vejrabatter, jeg ved at der var flere der havde ham til at top kapere deres store hække og træer i skel, så det ville måske være en god ide at varsle dette på forhånd, det skal dog bemærkes at det er den enkelt grundejer der selv skal betale for denne beskæring, jeg ved disse grundejer har været særdeles tilfredse, og sikker også naboer og genboer.

Sidst år proklamerede jeg at vejen oppe ved stabelhøjens begyndelse altså i byen skulle repareres, men det regnede altid når det var planlagt sidste år. Så nu skal det være.

Træer:

I vores info skrev vi at vi havde en nær kontakt til Hede Danmark om at få dem til at rydde mange træer og vi var også langt fremme med dem, men nogle af mine kunder nævnte at det kunne være en god ide med en alternativ forslag, som sagt så gjort, jeg henvendte mig til skovdyrkerforeningen, de har samme udstyr som Hede Danmark, de var ude og se forholdene og træerne, de skulle have kr.
30.000,- og ekstra træer vil det max. Blive + 5.000,- det svarer til pr. træ kr. 200,-
Hvor Hede Danmark operere med en pris på ca. 350,- pr. træ, men vi skal selvfølgeligt have en nærmere snak, når vi har hørt generalforsamlingens syn på sagen.

En køreplan kunne være:

• Holde en orienteringsmøde med entreprenør der skal lave opgaven altså grundejerne..
• Få præciser hvilke krav stiller entreprenøren.
• Finde et sted hvor træet kan opbevares inden det skal flises.
• Min dim. på træet er 10 cm.
• Krav til grundejer.
• Opmærkning af træet.
• Og meget andet.

Vi har haft nedsat en træudvalg der består af Rasmus Lange, Jens Korshøj og Finn Arne Sørensen, og deres arbejde vil jeg gerne sige tak for og håbe på i vil forsætte.