Formand beretning 2011

Vi har stadig problemer med vejskilte, vi får lagt nogle sten omkring de resterende vejskilte der ikke har fået en sådan beskyttelse, vores hastigheds tavler og undertavler trænger til en fornyelse eller reparation.

Vandrender.
Jeg siger til hver generalforsamling at jeg ikke vil blive sur hvis alle hjælpes ad med at rense vore vandrender, jeg syntes ikke denne opfordring har båret frugt, men det kommer måske. Fordi hvis  ikke de holdes renset er de omsonst, det skal dog bemærkes at der er enkelte der altid er rene så nogle renser dem.

Hjemmeside:
Vores hjemmeside har ligget lidt brak, hvilket jeg er hovedårsag til, mne den bliver opdateret hurtigst muligt efter denne generalforsamling, bl.a. arbejder vi på at få en nyhedsmail op at stå.

Træer.
Vi blev for to år siden pålagt af generalforsamlingen at sikre os at omkostningerne til træfældning ikke løb løbsk, derfor pålagde vi vores skovfælder at udfylde arbejdssedler.
Men det lykkes ikke, det vil han tilsynsdel Så P.T. aner jeg ikke mit levende råd, så jeres hjælp udbedes. Endvidere ville vi gerne have styr på det rent formelle ang. hans arbejde, og her må vi konstatere at han ikke er ansat af os og derfor skal han selv sørge for at være forsikret, hvilket han har oplyst han ikke er. Reglerne for træfældning kort. Meget store udsigtstræer, dette indebærer at har man selv udsigtstræer der genere andre skal de ned samtidig. Meget store træer i skel der genere andre.
Topkapring af udsigtstræer. Træer væltes, afgrenes og skæres op i den ønskede længde oprydning sørge medlemmet selv for.
Alternativ fældning.
Træer fældes, og oprydning ved afbrænding eller ud til vej til senere flisning Fælderne får træet for arbejdet, udgiftsneutral for foreningen, foreningen betaler ikke for dette arbejde. 3 Træer er ligesom vejene et punkt på generalforsamlingen.

Foreningsfest.
Da der ikke er det store interesse for en foreningsfest, har vi besluttet at hvis der er interesse her i dag, vil der blive nedsat en festudvalg af de tilstedeværende, og festen bliver med en lille tilskud fra foreningen.

Trafik:
Jeg kan ikke forstå hvorfor det er nødvendigt at køre som død og helved når vore veje er blevet gjort i stand, prøv nu at køre ordentlig, der opnås intet ved at køre så hurtigt, det er vist det man kalder  et kollektiv opsang.

Finn sæt dig.